دفتر پخش تهران

تهران، خیابان استقلال ، بلوار عبیدی ، خیابان ششم ، پلاک 3

تماس با دفتر تهران

8276 021 98+

ایمیل دفتر تهران

info@kariz.com

کارخانه نوشیدنی کاریز

ایران، زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، کارخانه بین المللی گروه مانی آسیا

تماس با کارخانه

8276 021 98+

ایمیل دفتر کارخانه

info@kariz.com

دفتر ایتالیا مانی آسیا

Sinergica S.r.l Via Turati 3, Milano 20121, Italy

تماس با دفتر ایتالیا

8666 5656 02 39+

ایمیل دفتر ایتالیا

info@kariz.com